Nhà Ở Xã Hội CT4 Kim Chung Đông Anh

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera – CTCP (VIGLACERA) thông báo: Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ Đợt 6 Đăng ký mua nhà ở xã hội tại Tòa CT4 – Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

1. Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP.

3. Địa điểm xây dựng: trên ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4. Diện tích ô đất: Tổng cộng 36.964 m2, trong đó:
  – Diện tích ô đất CT3: 25.205 m2;
  – Diện tích ô đất CT4: 11.759 m2.

5. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện Dự án.

6. Quy mô đầu tư:
– Tổng diện tích :                      36.964 m2.
 – Quy mô dân số :                   5.429 người.
 – Tổng số căn hộ:       1.588 căn.

NHÀ Ở XÃ HỘI KIM CHUNG

Giá nhà ở xã hội theo dự án được duyệt: (Chủ đầu tư tạm tính)
– Giá bán nhà ở xã hội: 13.231.000 VNĐ/m2 (giá bán đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).
– Giá cho thuê nhà ở xã hội: 50.000 VNĐ/m2/tháng (giá cho thuê đã bao gồm 5% thuế VAT và chưa bao gồm 2% phí bảo trì).
– Giá nêu trên là giá dự kiến của Chủ đầu tư. Giá chính thức ký Hợp đồng với Khách hàng là giá nhà ở xã hội được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định của Luật nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định 100/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.