LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) 2024: QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) 2024: QUY ĐỊNH MỚI VỀ BỒI THƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 🌾
Theo Điều 96 của Luật, hiệu lực từ ngày 1.1.2025, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp sẽ được bồi thường một cách công bằng khi Nhà nước thu hồi đất.
🌱 Quy Định Cụ Thể:
1️⃣ Bồi Thường Đất Nông Nghiệp:
Hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp, tiền, đất có mục đích sử dụng khác hoặc nhà ở.
2️⃣ Hạn Mức Bồi Thường:
Diện tích đất nông nghiệp bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức quy định theo Điều 176 và Điều 177 của Luật, cùng với diện tích đất được nhận thừa kế.
3️⃣ Đối Với Đất Nhận Chuyển Quyền Trước 1.7.2014:
Bồi thường và hỗ trợ sẽ tuân theo quy định của Chính phủ.
4️⃣ Đối Với Đất Sử Dụng Trước 1.7.2004 Không Có Giấy Chứng Nhận:
Bồi thường sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ, đặc biệt đối với những trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.
📆 Thời Gian Áp Dụng:
Quy định này có hiệu lực từ ngày 1.1.2025.
Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi và áp dụng những thay đổi quan trọng này để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng nông dân và người sử dụng đất.
——————–⚜️———————
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN💒 Trụ sở chính: 81 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
💒 VPGD tại Bắc Ninh: KĐT Vườn Sen, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh
📞 Gọi ngay: 0976.567.755
🌐 Truy cập website: https://diatin.vn/ để biết thêm chi tiết!
Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản