Hud Thai Dao Residence, Khu dân cư thôn Mầu, Lạng Giang

  • Tên dự án: Thai Dao Residence – Khu dân cư tại Xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang
  • Chủ đầy tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà HUD2
  • Địa chỉ: Xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang
  • Quy mô dự án: 11,3 ha
  • Đất ở: 47000 m2.
  • Mật độ: 45%
  • Tổng vốn đầu tư: Khoảng 357 tỷ đồng
  • Tiến độ dự án: từ Quý 2/2021 – Quý 1/2023