Chung Cư Essensia Mailand Hà Nội City

 • Loại hình: Căn hộ chung cư cao cấp.
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: 32tr/m2
 • Loại hình: Căn hộ
 • Tiến độ: Sắp mở bán
 • Giá từ: 15tr/m2
 • Loại hình: Căn hộ chung cư cao cấp.
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: xx tr/m2
 • Loại hình: Căn hộ chung cư cao cấp.
 • Tiến độ: Sắp mở bán
 • Giá từ: 
 • Loại hình: Căn hộ chung cư cao cấp.
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: 32tr/m2
 • Loại hình: Căn hộ chung cư cao cấp.
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: 32tr/m2
 • Loại hình: Đất nền .
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: 32tr/m2
 • Loại hình: Biệt thự , liền kề
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: 98tr/m2
 • Loại hình: Biệt thự , liền kề
 • Tiến độ: Sắp mở bán
 • Giá từ: Đang cập nhật
 • Loại hình: Đất nền .
 • Tiến độ: Sắp bán
 • Giá từ: xxtr/m2
 • Loại hình: Biệt thự , liền kề
 • Tiến độ: Sắp mở bán
 • Giá từ: xxtr/m2
 • Loại hình: Biệt thự , liền kề
 • Tiến độ: Đang bán
 • Giá từ: 22 tr/m2