MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE

Mặt bằng Tháp B chung cư Golden Palace

Mỗi 1 tầng Tháp B chung cư Golden Palace có tổng 15 căn hộ bao gồm các loại diện tích:
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 01: Diện tích 85,62 m2, 2 phòng ngủ, ban công hướng tây bắc, cửa hướng Đông - Nam, Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 02: Diện tích 117.06 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 2 mặt thoáng, ban công hướng tây bắc; Đông - Bắc, cửa hướng Đông - Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 03: Diện tích 141.92 m2, 4 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoán, ban công hướng tây bắc; Đông - Bắc, Đông - Nam, cửa hướng Đông - Nam
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 04: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Nam, cửa hướng Tây- Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 05: Diện tích 128.41 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Bắc, cửa hướng Tây-Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 06: Diện tích 120.61 m2, 3 phòng ngủ, căn góc 3 mặt thoáng, ban công hướng Đông-Bắc; Đông-Nam; Tây-Nam cửa hướng Tây-Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 07: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Tây-Nam, cửa hướng Đông-Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 08: Diện tích 85,62 m2, 2 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Nam, cửa hướng Tây- Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 09: Diện tích 117.06 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 2 mặt thoán, ban công hướng Đông-Nam; Tây-Nam, cửa hướng Tây-Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 10: Diện tích 141.92 m2, 4 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoáng, ban công hướng Đông-Nam; Tây-Nam; Tây-Bắc; Đông-Bắc, cửa hướng Đông-Bắc.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 11: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Tây-Bắc, cửa hướng Đông-Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 12: Diện tích 85,62 m2, 2 phòng ngủ, ban công hướng Tây-Nam, cửa hướng Đông- Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 13: Diện tích 117.06 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 2 mặt thoán, ban công hướng Tây-Nam; Tây-Bắc, cửa hướng Tây-Bắc.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 14: Diện tích 141.92 m2, 4 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoáng, ban công hướng Tây-Nam; Tây-Bắc; Đông-Bắc, cửa hướng Đông-Nam. Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 15: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Bắc, cửa hướng Đông-Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE

CHUNG CƯ GOLDEN PALACE MỄ TRÌ đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 CHUNG CƯ MỄ TRÌ 8 Tháng Ba, 2017
2 DỰ ÁN GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017
3 MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017
4 MẶT BẰNG THÁP C CHUNG CƯ GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017
5 MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017