MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE

Mỗi 1 tầng tại tháp A chung cư Golden Palace có tổng 14 căn hộ bao gồm các loại điện tích: MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 01: Diện tích 128.41 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng tây bắc, cửa hướng Đông - Nam. MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Chung cư Golden Palace
Căn 02: Diện tích 120.61 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoáng, ban công hướng Tây-Bắc; Đông - Bắc; Đông-Nam, cửa hướng Tây - Nam.
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Chung cư Golden Palace
Căn 03: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoán, ban công hướng tây bắc; Đông -Nam, cửa hướng Tây-Bắc.
chung-cu-golden-palace-22-3-3 Chung cư Golden Palace MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 04: Diện tích 85,62 m2, 2 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Bắc, cửa hướng Tây-Nam
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 05: Diện tích 104.94 m2, 3 phòng ngủ, Căn góc 2 mặt thoáng ban công hướng Đông-Bắc; Đông-Nam, cửa hướng Tây-Nam
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 06: Diện tích 125.02 m2, 3 phòng ngủ, căn góc 3 mặt thoáng, ban công hướng Đông-Bắc; Đông-Nam; Tây-Nam cửa hướng Tây-Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 07: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Tây-Nam, cửa hướng Đông-Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 08: Diện tích 85,62 m2, 2 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Nam, cửa hướng Tây- Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE
Căn 09: Diện tích 104.94 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 2 mặt thoán, ban công hướng Đông-Nam; Tây-Nam, cửa hướng Tây-Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 10: Diện tích 125.02 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoáng, ban công hướng Đông-Nam; Tây-Nam; Tây-Bắc, cửa hướng Đông-Bắc.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 11: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Tây-Bắc, cửa hướng Đông-Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 12: Diện tích 128.41 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Tây-Nam, cửa hướng Đông- Bắc
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 13: Diện tích 120.61 m2, 3 phòng ngủ, Căn đầu hồi 3 mặt thoán, ban công hướng Tây-Nam; Tây-Bắc; Đông-Bắc, cửa hướng Đông-Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE Căn 14: Diện tích 118.32 m2, 3 phòng ngủ, ban công hướng Đông-Bắc, cửa hướng Tây-Nam.
Chung cư Golden Palace
MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE

CHUNG CƯ GOLDEN PALACE MỄ TRÌ đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 CHUNG CƯ MỄ TRÌ 8 Tháng Ba, 2017
2 DỰ ÁN GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017
3 MẶT BẰNG THÁP A CHUNG CƯ GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017
4 MẶT BẰNG THÁP C CHUNG CƯ GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017
5 MẶT BẰNG THÁP B CHUNG CƯ GOLDEN PALACE 8 Tháng Ba, 2017