CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM

Chung cư Golden West được thiết kế 3 tầng hầm, 27 tầng nổi với 3 tầng trung tâm thương mại và 2 tầng kỹ thuật. Tổng cộng có 600 căn hộ với các diện tích: 74,6m2, 75m2, 78,8m2, 82,5m2, 92,4m2, 94,7m2, 107,5m2.
  • Các căn hộ 2 phòng ngủ: 74.4m2, 75m2, 78.8m2, 82.5m2
  • Các căn hộ 2 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ: 92.4m2, 94.7m2
  • Các căn hộ có 3 phòng ngủ lớn, 1 phòng ngủ nhỏ: 107.5m
Phụ trách dự án Hotline: 0936.663.911
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng thiết kế căn hộ
Mặt bằng căn hộ A1:75,7m2
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng căn hộ A2: 75,5m2
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng căn hộ B1: 80m2
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng căn hộ B2: 82,5m2
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng căn hộ C1: 92m2
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng căn hộ C2: 96m2
CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE LÊ VĂN THIÊM
Mặt bằng căn hộ D1: 107,5m2
Phụ trách dự án Hotline: 0936.663.911

CHUNG CƯ GOLDEN WEST RESIDENCE đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 GOLDEN WEST RESIDENCE 8 Tháng Ba, 2017
2 CHUNG CƯ PHỐ NGUYỄN ĐỨC CẢNH 8 Tháng Ba, 2017
3 CHUNG CƯ GOLDEN WEST 8 Tháng Ba, 2017
4 CĂN HỘ 75M2 CHUNG CƯ GOLDEN WEST 8 Tháng Ba, 2017
5 CHUNG CƯ GOLDEN WEST 75M2 GIÁ GỐC HỢP ĐỒNG 8 Tháng Ba, 2017