CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ

hiện nay tôi đang bán căn hộ 128m2 tại tòa nhà ct3 lê đúc thọ hiện nay tòa nhà đang sắp sửa bàn giao nhà, tháng 11 năm nay ban giao nhà Chung cư CT3 Lê Đức Thọ Liên hệ: Anh Khương: 0942.582.008 - Các sàn tầng 7-13 có 5 căn/sàn gồm : CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ + A3-1 diện tích 131 m2; CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ + A3-2 diện tích 136,2 m2; CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ + A3-4 diện tích 154 m2; CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ + A3-5 diện tích 130 m2 CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ - Các sàn tầng 14-19 có 6 căn / sàn gồm : + A3-1 diện tích 131 m2; + A3-2 diện tích 136,2 m2; + A3-3 diện tích 128 m2; + A2-1 diện tích 75 m2 CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ - Sàn tầng 20, 21 có 6 căn / sàn gồm : 4 căn penthouse + PH1-T1 diện tích 131 m2; + PH2-T1 diện tích 137 m2; + PH3-T1 diện tích 129 m2; + A2-1 diện tích 75 m2 CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ - Sàn tầng 6 có 4 căn / sàn gồm : A3-1 diện tích 131 m2; A3-2 diện tích 136,2 m2; A3- 3 diện tích 128 m2

Chung cư CT3 Mỹ Đình đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 CHUNG CƯ MỸ ĐÌNH 8 Tháng Ba, 2017
2 CĂN HỘ CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ 7 Tháng Ba, 2017
3 CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ 7 Tháng Ba, 2017
4 CHUNG CƯ CT3 LÊ ĐỨC THỌ MỸ ĐÌNH 7 Tháng Ba, 2017
5 CĂN HỘ CHUNG CƯ CT3 MỸ ĐÌNH 7 Tháng Ba, 2017