CHUNG CƯ CT17 VIỆT HƯNG

CT17 Chung cư GH6 Việt Hưng cao 17 tầng, từ tầng 2 đến tầng 16 là căn hộ A, B, C, D Tầng 17 là căn hộ penhouse : số lượng 4 căn/sàn. CT17 - Chung cư GH5 Việt Hưng cao 17 tầng. Tầng 17 là căn hộ penhouse : số lượng 4 căn/sàn. Phụ trách toàn bộ dự án: Mr. Thanh 0936.663.911
Bảng hàng tòa CT17 – Căn hộ GH6 việt hưng
Chung cư GH6 Việt Hưng cao 17 tầng, từ tầng 2 đến tầng 16 là căn hộ A, B, C, D
Tầng 17 là căn hộ penhouse : số lượng 4 căn/sàn.
Căn hộ  Số nhà Diện tích (m2) Hướng cửa Hướng ban công  Số phòng ngủ Số WC
 A 1 100 Tây bắc Đông nam 3 2
C 2 79,7 Đông bắc Tây nam 2 2
3 79,7 Đông bắc Tây nam 2 2
4 79,7 Đông bắc Tây nam 2 2
5 79,7 Đông bắc Tây nam 2 2
A 6 100 Đông nam Tây bắc 3 2
B 7 81,2 Tây nam Tây bắc, đông bắc 2 2
D 8 87,1 Tây nam Đông bắc 2 2
9 87,1 Tây nam Đông bắc 2 2
10 87,1 Tây nam Đông bắc 2 2
11 87,1 Tây nam Đông bắc 2 2
B 12 81,2 Tây nam Đông bắc 2 2
Penhouse tầng 17
Căn hộ Số nhà  Diện tích (m2) Hướng nhà Hướng ban công Số phòng ngủ số WC
E 1 263,7 Đông bắc Tây nam, đông nam 4 3
2 Đông bắc Tây nam, tây bắc
F 3 260 Tây nam Đông bắc, tây bắc 4 3
4 Tây nam Đông bắc, đông nam
 
Căn hộ Chung cư GH5 Việt Hưng cao 17 tầng.
Tầng 17 là căn hộ penhouse : số lượng 4 căn/sàn.
Căn hộ Số nhà Diện tích (m2) Hướng cửa Hướng ban công Số phòng ngủ Số WC
 A 1 100 Đông bắc Tây nam 3 2
C 2 79,7 Đông nam Tây Bắc 2 2
3 79,7 Đông nam Tây Bắc 2 2
4 79,7 Đông nam Tây Bắc 2 2
5 79,7 Đông nam Tây Bắc 2 2
A 6 100 Tây nam Đông bắc 3 2
B 7 81,2 Tây bắc Đông bắc, đông nam 2 2
D 8 87,1 Tây bắc Đông nam 2 2
9 87,1 Tây bắc Đông nam 2 2
10 87,1 Tây bắc Đông nam 2 2
11 87,1 Tây bắc Đông nam 2 2
B 12 81,2 Tây bắc Tây nam 2 2
Penhouse tầng 17
Căn hộ Số nhà Diện tích (m2) Hướng nhà Hướng ban công Số phòng ngủ số WC
E 1 263,7 Đông nam Tây bắc, tây nam 4 3
2 Đông nam Tây bắc, đông bắc
F 3 260 Tây bắc Đông nam, tây nam 4 3

CHUNG CƯ GREEN HOUSE đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 CHUNG CƯ VIỆT HƯNG 7 Tháng Ba, 2017
2 CHUNG CƯ VIỆT HƯNG LONG BIÊN 7 Tháng Ba, 2017
3 CHUNG CƯ GREEN HOUSE VIỆT HƯNG 7 Tháng Ba, 2017
4 CĂN HỘ CHUNG CƯ GREEN HOUSE 7 Tháng Ba, 2017
5 CHUNG CƯ HUDLAND 7 Tháng Ba, 2017