CĂN HỘ HEI TOWER

Căn hộ Hei Tower là một tòa nhà hỗn hợp được thiết kế theo tiêu chuẩn "Tòa nhà xanh", bao gồm Trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống văn phòng hạng A, các dịch vụ Bể bơi,chăm sóc sức khỏe, khu tổ hợp các căn hộ ... Là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố lý tưởng cho cuộc sống gia đình ! Giá bán: Chỉ từ 27,4 - 27,9 triệu/m2 (đã bao gồm 10% VAT) và hoàn thiện nội thất cơ bản Tiến độ thanh toán:
Chia làm 03 đợt:
  • Đợt 01: thanh toán 40% khi ký HĐMB
  • Đợt 02: thanh toán 30% sau 30 ngày kể từ khi ký HĐMB
  • Đợt 03: thanh toán 30% + 2% phí bảo trì khi nhận bàn giao căn hộ
Mr. Khương - Hotline: 090.332.8884
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 01 Diện tích: 168,52 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 1 Hướng cửa: ĐN Sân vườn: TN
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 02 Diện tích: 103,70 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 03 Diện tích: 97,70 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN

Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 04

Diện tích: 89,80 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN
 CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 05 Diện tích: 95,60m² và 100,60 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 06 Diện tích: 132,20m² và 138,00 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng ngủ phụ: Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 07 Diện tích: 156,40 m² và 169,20 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng ngủ phụ: Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 1 Hướng cửa: TB Sân vườn: ĐN
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 08 Diện tích: 81,00 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: TB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 09 Diện tích:164,70 m²và 177,70 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 1 Hướng cửa: ĐN Sân vườn: ĐB
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 10 Diện tích: 105m² và 109,40 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 11 Diện tích: 100,3 m² và 104,80 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 12 Diện tích: 95,60 m² và 100,60 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 13 Diện tích: 89,80 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 14 Diện tích: 128,80 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 15 Diện tích: 163,50 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TB Sân vườn: ĐN
Căn hộ Hei Tower là một tòa nhà hỗn hợp được thiết kế theo tiêu chuẩn "Tòa nhà xanh", bao gồm Trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống văn phòng hạng A, các dịch vụ Bể bơi,chăm sóc sức khỏe, khu tổ hợp các căn hộ ... Là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố lý tưởng cho cuộc sống gia đình ! Giá bán: Chỉ từ 27,4 - 27,9 triệu/m2 (đã bao gồm 10% VAT) và hoàn thiện nội thất cơ bản Tiến độ thanh toán:
Chia làm 03 đợt:
  • Đợt 01: thanh toán 40% khi ký HĐMB
  • Đợt 02: thanh toán 30% sau 30 ngày kể từ khi ký HĐMB
  • Đợt 03: thanh toán 30% + 2% phí bảo trì khi nhận bàn giao căn hộ
Mr. Khương - Hotline: 090.332.8884
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 01 Diện tích: 168,52 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 1 Hướng cửa: ĐN Sân vườn: TN
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 02 Diện tích: 103,70 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 03 Diện tích: 97,70 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN

Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 04

Diện tích: 89,80 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN
 CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 05 Diện tích: 95,60m² và 100,60 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 06 Diện tích: 132,20m² và 138,00 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng ngủ phụ: Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: ĐB Sân vườn: TN  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 07 Diện tích: 156,40 m² và 169,20 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng ngủ phụ: Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 1 Hướng cửa: TB Sân vườn: ĐN
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 08 Diện tích: 81,00 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: TB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 09 Diện tích:164,70 m²và 177,70 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 1 Hướng cửa: ĐN Sân vườn: ĐB
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 10 Diện tích: 105m² và 109,40 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 11 Diện tích: 100,3 m² và 104,80 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 12 Diện tích: 95,60 m² và 100,60 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 13 Diện tích: 89,80 m² Số phòng ngủ chính: 2 Số phòng ngủ phụ: 1 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB
Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 14 Diện tích: 128,80 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TN Sân vườn: ĐB  CĂN HỘ HEI TOWER
 CĂN HỘ HEI TOWER Phối cảnh căn hộ HEITOWER - 15 Diện tích: 163,50 m² Số phòng ngủ chính: 4 Số phòng WC: 2 Số phòng khách: 1 Số phòng bếp: 1 Phòng giặt và phơi quần áo: 1 Đầu hồi: 0 Hướng cửa: TB Sân vườn: ĐN
Liên hệ: Mr. Khương - Hotline: 090.332.8884 Liên hệ: Mr. Khương - Hotline: 090.332.8884

CHUNG CƯ HEI TOWER đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 HEI TOWER 8 Tháng Ba, 2017
2 CHUNG CƯ NGỤY NHƯ KON TUM 8 Tháng Ba, 2017
3 CHUNG CƯ ĐIỆN LỰC 8 Tháng Ba, 2017
4 CĂN HỘ CHUNG CƯ HEI TOWER 8 Tháng Ba, 2017
5 CĂN HỘ HEI TOWER 8 Tháng Ba, 2017