BÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI TÒA CT7

Chung Cu Duong Noi Tòa CT7: + Tầng 8 căn 8, DT = 56m, ban công Đông Nam, giá bán TL. + Tầng 15 căn 9, DT = 53.8m, ban công Tây Bắc, giá bán TL. + Tầng 22 căn 5, DT = 56.46m, ban công TB, giá bán TL.+ Tầng 14 căn 9, DT = 53.8m, ban công TB, giá bán TL.+ Tầng 7 căn 6, DT = 54.4m, ban công ĐN, giá bán TL.+ Tầng 10 căn 7, DT = 56m, ban công ĐB, giá bán TL. + Tầng 24 căn 6, DT = 54.4m, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 18 căn 1, DT = 61.95m(căn góc) ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 6 căn 3 , DT = 83.66m2, căn góc TB-ĐB, giá bán TL. + Tầng 9 căn 3, DT = 83m2, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 16 căn 8, DT = 56m, ban công Đông Nam, giá bán TL. + Tầng 8 căn 9, DT = 53.8m, ban công Tây Bắc, giá bán TL. + Tầng 20 căn 5, DT = 56.46m, ban công TB, giá bán TL. + Tầng 7 căn 9, DT = 53.8m, ban công TB, giá bán TL. + Tầng 18 căn 6, DT = 54.4m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 12 căn 7, DT = 56m, ban công ĐB, giá bán TL. + Tầng 20 căn 7, DT = 56,4m2, ban công TB, giá bán TL. + Tầng 11 căn 5, DT = 56.46m2, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 6 căn 6, DT = 54m2, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 14 căn 8, DT = 56,5m2, ban công ĐN, giá bán TL. Chung Cu Duong Noi Tòa CT8: + Tầng 12 căn 3, DT = 85,4m, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 10 căn 7, DT = 86m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 16 căn 5, DT = 86,3m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 6 căn 4, DT = 83,8m, ban công TB, giá bán TL + Tầng 5 căn 8, DT = 86m2, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 14 căn 2, DT = 123,6m, ban công TB, giá bán TL. + Tầng 16 căn 1, DT = 117,4m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 10 căn 6, DT = 84m2, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 17 căn 3, DT = 85,4m, ban công ĐB, giá bán TL. + Tầng 18 căn 7, DT = 86m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 18 căn 5, DT = 86,3m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 16 căn 4, DT = 83,8m, ban công TB, giá bán TL + Tầng 20 căn 8, DT = 86m2, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 14 căn 5, DT = 86,3m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 16 căn 4, DT = 83,8m, ban công TB, giá bán TL + Tầng 9 căn 8, DT = 86m2, ban công TN, giá bán TL. Các căn hộ tòa HH2 chung cu duong noi : + Tầng 9 căn 3, DT = 68.7m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 12 căn 11, DT = 71.6m, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 8 căn 9, DT = 71.6m, ban công ĐB, giá bán TL. + Tầng 16 căn 8, DT = 71.6m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 6 căn 7, DT = 69,8m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 15 căn 5, DT = 70,3m, ban công ĐB, giá bán TL. + Tầng 18 căn 4, DT = 68,7m, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 20 căn 9, DT = 71.6m, ban công TN, giá bán TL. + Tầng 9 căn 9, DT = 71.6m, ban công ĐB, giá bán TL. + Tầng 7 căn 8, DT = 71.6m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 12 căn 7, DT = 69,8m, ban công ĐN, giá bán TL. + Tầng 5 căn 5, DT = 70,3m, ban công ĐB, giá bán TL. Phụ trách dự án : 0976.567.755 - 0936.663.911

Chung cư Dương Nội đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 KĐTM DƯƠNG NỘI 8 Tháng Ba, 2017
2 CĂN HỘ ROYAL CITY 8 Tháng Ba, 2017
3 BÁN CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI TÒA CT7 8 Tháng Ba, 2017
4 CĂN HỘ CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI, TÒA CT7, CT8 GIÁ RẺ 8 Tháng Ba, 2017
5 CĂN HỘ CHUNG CƯ DƯƠNG NỘI 8 Tháng Ba, 2017